2021 CYBERFOTO - MIĘDZYNARODOWY KONKURS CYFROWEJ FOTOKREACJI
MIĘDZYNARODOWY KONKURS CYFROWEJ FOTOKREACJI
INTERNATIONAL  CONTEST  OF DIGITAL PHOTOCREATION

REGULAMIN

XXIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS CYFROWEJ FOTOKREACJI CYBERFOTO 2021

 

PATRONAT HONOROWY:

 Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski

 

ORGANIZATOR:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

 

PARTNERZY:

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Związek Polskich Artystów

Fotografików Okręg Śląski, Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie

Twórców.

 

PATRONAT  MEDIALNY:

TVP Katowice, TV Orion, Radio Panorama, Portal www.czest.info

 

I. Cel konkursu.

Konkurs ma na celu prezentację możliwości

kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie

komputera i współczesnych technik obrazowania.

II. Regulamin konkursu.

1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.

2. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych

    jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana

    metodą cyfrową.

3. Prace /min. format 21x30, A-4/ w postaci wydruku

    lub odbitki fotograficznej  należy przesłać

    w usztywnionych kopertach.

4. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:

       - imię i nazwisko (lub godło)

       - tytuł pracy

5. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie

    wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację,

    w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane,

    bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.

6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na

    własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone

    autorom.

    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej

    reprodukcji i publikacji prac konkursowych

    w katalogu oraz w środkach masowego przekazu

    w celu informacji i reklamy imprezy.

7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej

    pory niepublikowane i nienagradzane.

8. Uczestnictwo w konkursie jest płatne.

    Opłata od każdego autora wynosi 50 zł. ?

    konto ING Bank Śląski   O/Częstochowa

    23105011421000000501623847.

    Brak wpłaty za uczestnictwo do dnia

    2 kwietnia 2021 r. wyklucza autora z konkursu.

    Prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty.

  9. Autorzy  zostaną  powiadomieni o werdykcie Jury

      i terminie wystawy.

10. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog

      z nagrodzonymi pracami.

11. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium

      poświęcone  zastosowaniu  komputera w kreowaniu

      współczesnej sztuki.

12. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane

      przez organizatorów.

 

III. Nagrody.

     I NAGRODA  2500 zł.

     II NAGRODA 1500 zł.

     III NAGRODA 800 zł.

Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.

Jury może dokonać innego podziału nagród.

Laureaci otrzymują nagrody i wyróżnienia

na bankowe konto osobiste.

 

IV. Terminy.

1. Zgłoszenie prac konkursowych do 

    2 kwietnia 2021 r.

2. Ocena prac 8 kwietnia 2021 r.

3. Ekspozycja:  otwarcie wystawy

    7 maja 2021  o godz. 18:00

    w Galerii ART-FOTO  w Częstochowie.

4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście

    na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a,

42-200 Częstochowa z dopiskiem ?CYBERFOTO?

Tel. +48 34 366-59-64,  fax +48 34 324-94-81

 

5. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne

    z uznaniem niniejszego regulaminu.

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat

konkursu udziela komisarz wystawy:

art. fotografik Sławomir Jodłowski

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

 
https://rok.czestochowa.pl/download/karta-zgloszenia-cyberfoto-2021-polsko-ang-1611694924.doc

ARCHIWUM

Cyberfoto2021_small.jpg

okladka-2020 (1).jpg

okladka-2019.jpg

Cyberfoto-okladka-2018.jpg

okladka2017.jpg

okladka2016.jpg

okladka2015.jpg

cyberfoto2014.jpg

cyberfoto 2013 1a255 str.jpg

c2012oklwww.jpg

cyber2011.jpg

cyberfoto_2010banerduzycyb2010.jpg

2009_okladka.jpg

str_1.jpg

cyberfoto 2007.jpg

cyberfoto 2006.jpg

cyberfoto 2005.jpg

cyberfoto 2004.jpg

cyberfoto 2003.jpg

cyberfoto 2002.jpg

2001okladka.jpg

ctberfoto 2000.jpg