2023 CYBERFOTO - MIĘDZYNARODOWY KONKURS CYFROWEJ FOTOKREACJI
MIĘDZYNARODOWY KONKURS CYFROWEJ FOTOKREACJI
INTERNATIONAL  CONTEST  OF DIGITAL PHOTOCREATION

REGULAMIN

I. Cel konkursu.

Konkurs ma na celu prezentację możliwości

kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

 

II. Regulamin konkursu.

1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących .

2. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.

3. Prace /min. format 21x30, A-4/, max.70x100 cm. w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej  należy przesłać w usztywnionych kopertach. Każdy autor może zgłosić 4 fotografie.

4. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:

       - imię i nazwisko (lub godło)

       - tytuł pracy

5. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację,

w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.

6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone autorom.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych

w katalogu oraz w środkach masowego przekazu

w celu informacji i reklamy imprezy.

7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Autor oświadcza, ze wszystkie części obrazu zostały sfotografowane przez autora i autor posiada prawa autorskie do wszystkich przesłanych zdjęć.

8. Uczestnictwo w konkursie jest płatne.

Opłata od każdego autora wynosi 70 zł. -

konto ING Bank Śląski   O/Częstochowa

23105011421000000501623847.

Brak wpłaty za uczestnictwo do dnia

28 marcaa 2023  r. wyklucza autora z konkursu. Prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty.

 

9. Autorzy  zostaną  powiadomieni  

    o werdykcie Jury i terminie wystawy.

10. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami.                           11. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone  zastosowaniu  komputera

w kreowaniu współczesnej sztuki.

12. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.

III. Nagrody.

     I NAGRODA  2500 zł.

     II NAGRODA 1500 zł.

     III NAGRODA  800 zł.

Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.

Jury może dokonać innego podziału nagród. Laureaci otrzymują nagrody i wyróżnienia na konto osobiste.

IV. Terminy.

1.       Zgłoszenie prac konkursowych do 

28 marca 2023 r.

2. Ocena prac 31 marca 2023 r.

2.       Ekspozycja:  otwarcie wystawy 

12 maja 2023  o godz.18.00

w Galerii ART-FOTO  w Częstochowie.

4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO"

Tel. 34 366-59-64, fax 34 324-94-81

https://rok.czestochowa.plhttps://cyberfoto.czest.pl   rok@rok.czestochowa.pl

5. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne

z uznaniem niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz konkursu:

art. fotografik Sławomir Jodłowski

 Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

REGULATIONS ENGLISH VERSION 

ARCHIWUM

Logo Cyberfoto 2023-pion.jpg

Logo Cyberfoto 2022 - pion.jpg

Cyberfoto2021_small.jpg

okladka-2020 (1).jpg

okladka-2019.jpg

Cyberfoto-okladka-2018.jpg

okladka2017.jpg

okladka2016.jpg

okladka2015.jpg

cyberfoto2014.jpg

cyberfoto 2013 1a255 str.jpg

c2012oklwww.jpg

cyber2011.jpg

cyberfoto_2010banerduzycyb2010.jpg

2009_okladka.jpg

str_1.jpg

cyberfoto 2007.jpg

cyberfoto 2006.jpg

cyberfoto 2005.jpg

cyberfoto 2004.jpg

cyberfoto 2003.jpg

cyberfoto 2002.jpg

2001okladka.jpg

ctberfoto 2000.jpg